Förnyelsebar energi i Costa Rica

Förnyelsebar energi i Costa Rica

I över två månader har Costa Rica, det lilla landet i Centralamerika, helt och hållet framställt sin elektricitet med förnyelsebar energi. Om du är intresserad av ämnet förnybar energi kan du alltid kontrollera Stegfabriken.se, och förse dig med professionell utrustning. Det betyder att inga fossila bränslen har använts för att tillgodose landets strömbehov. Men det är inte första gången landet är helt energineutralt. Sedan 2015 har Costa Rica under återkommande perioder skött landets drift med uteslutande förnyelsebar energi. Bara i år har landet varit i drift i 100 dagar utan att använda olja, kol eller naturgas för elektricitet. Det har medfört att landet nu till 93% drivs av förnyelsebar energi. Anledningen att landet inte är fullständigt oberoende av fossila bränslen är, bland annat, att de fortfarande har en transportsektor som kräver bensin- och dieselbränsle.

Sedan 1900-talet senare hälft har landets tre stora energiorganisationerna Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Asociación Costarricense de Productores de Energía (ACOPE) och Consorcio Nacional de Empresas de Electrificacion de Costa Rica (Conelectricas) arbetat mot att göra landet oberoende av fossila bränslen. Tillsammans äger och förvaltar de samtliga damm-, vatten-, biomasse- och hydroelektricitetanläggningar. Detta unika samarbete har skapat väldigt stora förutsättningar för att uppnå vad många andra länder ännu bara kan drömma om.

Men hur är det möjligt att i sådan utsträckning förlita sig på förnyelsebar energi?

Det sker genom en unik blandning av vind- och solenergi som kompletteras med vattenkraft och geotermisk energi. Eftersom Costa Rica har väldiga vattenkällor och fördelaktiga regnförhållanden kan landet komplettera den annars så vanliga energibrist som uppstår då vind- och solenergi drabbas av ofördelaktiga väderförhållanden. Med en befolkning på mellan 4 och 5 miljoner människor har landet även uppgetts ha en fördel i att det finns av kultur av att vara sparsam med förbrukningen av energi.

Kan andra länder dra lärdom av detta? Kanske, men Costa Rica har en särskild ställning då det är ett land som är litet till ytan men med stora naturresurser som främjar förnyelsebar energi. Därför är det oklart om andra länder kan kopiera lösningen och nå samma framgång. Även om andra länder lyckas kommer Costa Rica antagligen länge att ligga i framkant. Nästa steg för det lilla landet är nämligen att år 2021 ha blivit helt fossilneutralt genom att aktivt kompensera för transportmedel och verksamheter som fortfarande kräver oljebaserat bränsle.

Finns det några nackdelar för Costa Rica?

Experter har påpekat att medan kärn- och fossilbränslen har väldiga effekter på miljön så är de trots allt väldigt stabila energikällor. Ett land som förlitar sig på vädret för energi kan drabbas hårt vid, exempelvis, torka då vattenenergin kräver fördelaktiga förhållanden. För att landet ska garanteras stabilitet måste möjligheterna att konservera energin utvecklas ytterligare. Utöver det är den stora transportsektorn väldigt beroende av fossila bränslen. Ännu finns ingen förnyelsebar ersättare för de drivmedel som krävs för att upprätthålla de krav på privata och allmänna transportmedel som moderna medborgare har kommit att förvänta sig.

I en värld präglad av drastiska miljöförändringar har Costa Rica valt att visa vägen. Om samtliga länder hade samma engagemang skulle förmodligen många av riskerna med fossila bränslen kunna minimeras. Än så länge finns det fortfarande många barriärer för att liknande system ska sjösättas världen över. Många länder är beroende av olja, inte bara som råvara för bränsle utan även som en viktig ekonomisk sektor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *